Serabral Palsi (CP)

Serabral Palsi (CP)

Serabral Palsi (CP)

 

Serebral palsi (SP), “gelişim gösteren fetal ya da bebek beyninde meydana gelen nonprogresif(İlerleyici özellik göstermeyen) lezyonlar sonucunda; hareket ve postür gelişimini etkileyerek aktivite limitasyonuna sebep olan, hastalıklar grubudur” şeklinde tanımlanır. Serebral palsinin tanısı için 3 temel kriter vardır: hareket ya da postürü değiştiren nöromotor kontrol zaafiyeti, statik beyin lezyonu, beyin hasarının doğumdan önce ya da yaşamın ilk yıllarında olması. Bu kriterlerin genişliği nedeniyle, serebral palsi klinik görünüm, etiyoloji ve patoloji yönünden son derece heterojen(farklılık gösteren) bir tanıdır. Beyin hasarı ilerleyici olmasa da, SP’nin klinik tablosu etkilenen birey büyüdükçe ve geliştikçe zamanla değişir. Bu hastalık çocukluk çağı engelliğinin en sık sebebidir.