Travmatik Beyin Hasarı

Travmatik Beyin Hasarı

TRAVMATİK BEYİN HASARI

 

İzole fokal beyin yaralanmaları, beyin tümörü rezeksiyonları, ateşli silah yaralanmaları ve diğer yabancı cisim penetrasyonları gibi çeşitli sebeplerden dolayı meydana gelebilir. Kognitif ve motor defisitler beyin

 

yaralanmasındaki lokalizasyon farklılıklarından ötürü değişkenlik gösterebilir. Açık olarak, eğer motor bölgenin etkilendiği unilateral bir penetrasyon veya fokal yaralanma mevcut ise, hemiparezi ile sonuçlanabilir. Hasarın kesin lokalizasyonuna bağlı olarak hemiparezi üst veya alt ekstremitede daha belirgin olabilir. Fokal yaralanmalarda diffüz yaralanmalarla karşılaştırıldığında beyin hasarının yapısına bağlı olarak motor, kognitif ve davranışsal fonksiyonlarda uzun dönem sonuçlar daha iyi olabilir .

 

 

TBH’na maruz kalan çocuklarda rehabilitasyonun hedefleri disabiliteyi azaltmak ve çocuğun yaşına uygun derecede maksimum fiziksel, kognitif, sosyal ve emosyonel bağımsızlığa sahip olmasını sağlamaktır. Rehabilitasyon faaliyetleri, fonksiyonu geri kazandırmayı veya bu mümkün olmadığında defisit olan bölgeleri adaptif teknikleri öğreterek kompanse etmeyi içermelidir. Fonksiyonelliğin bir çok parametresiyle ilişkilendirilen konuya özel rehabilitasyon ve hizmet sağlayıcılar uygulanmalıdır.

 

Rehabilitasyon hizmetlerine erken başlamak hastanede ve rehabilitasyon ünitesinde kalış süresini kısaltır . Bu sebepten rehabilitasyon faaliyetleri çocuk yoğun bakım ünitesindeyken erken dönemde başlamalıdır.